EPBD

EPBD2018-08-15T17:47:30+02:00

EPBD – Energie Prestaties Gebouwen

De Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) is de Europese richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen. Deze richtlijn omvat maatregelen om gebruikers/eigenaren van gebouwen bewust te maken van het energiegebruik van hun gebouwen en stimuleert hen tot het treffen van maatregelen om energie te besparen. De EPBD is in Nederland geïmplementeerd middels het Besluit en de Regeling Energie Prestaties Gebouwen (BEG en REG).

MAATREGELEN ENERGIEVERBRUIK

Voorbeelden van maatregelen zijn de energielabels voor gebouwen, de vrijwillige CV-keuring en voor onze sector de verplichte aircokeuring. De verplichte aircokeuring omvat een 5 jaarlijkse keuring van een airconditioningsinstallatie met betrekking tot energieprestaties door een gecertificeerde inspecteur. Voor (installatie)bedrijven die dergelijke inspecties willen uitvoeren, betekent dit dat zij inspecteurs moeten laten certificeren.

EPBD GEWIJZIGD

Sinds 9 juli 2018 is de EPBD gewijzigd op een aantal fronten, waaronder de op gebouwniveau geldende 12kW-grens voor een verplichte aircokeuring; deze is verhoogd naar 70 kW. De EU-lidstaten hebben tot 10 maart 2020 om deze wijzigingen door te voeren. Echter, een lidstaat mag er ook voor kiezen om de grens van 12kW te handhaven, want strengere eisen stellen mag.

Wetgeving

Op deze pagina vindt u een informatievideo en infographics. Deze communicatie-uitingen kunt u ook gebruiken om uw klanten te informeren over de EPBD aircokeuring.

  • Deze documenten zijn alleen beschikbaar voor leden van de NVKL. Om de documenten te kunnen zien moet u inloggen op deze website.
  • Deze documenten zijn alleen beschikbaar voor leden van de NVKL. Om de documenten te kunnen zien moet u inloggen op deze website.

Veelgestelde vragen EPBD

Wat is Ecodesign?2018-03-28T18:49:07+02:00

Ecodesign komt voort uit de Richtlijn 2009/125/EG betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energie-gerelateerde producten. De richtlijn voorziet in voorschriften waaraan producten die tijdens gebruik energie verbruiken moeten voldoen om op de markt te kunnen worden geïntroduceerd en/of in gebruik te kunnen worden genomen.

Waarop is de EPBD van toepassing?2018-03-28T19:23:25+02:00

De EPBD stelt maatregelen voor om de energieprestatie van gebouwen te verbeteren. Een speerpunt hiervan is het verbeteren van de energie-efficiëntie van technische bouwsystemen, zoals verwarmings- en airconditioningssystemen.

Hoe is de EPBD in Nederland geïmplementeerd?2018-03-28T19:09:40+02:00

 

De EPBD is een Europese richtlijn waarin maatregelen worden beschreven op het gebied van energiebesparing in gebouwen; het beschrijft wat er moet gebeuren. Hoe dit in Nederland moet gebeuren, wordt beschreven in de Regeling Energieprestaties Gebouwen en het Besluit Energieprestaties Gebouwen.

Bekijk alle FAQ’s
(alleen voor leden)

VIND EEN OPLEIDING

VIND EEN SPECIALIST

EPBD APP VOOR AIRCOKEURINGEN

De NVKL heeft begin april 2015 de EPBD aircokeuring webapp gelanceerd. De NVKL heeft deze applicatie speciaal voor gecertificeerde aircokeuring-inspecteurs ontwikkeld met als doel om op eenvoudige wijze airco-systemen te keuren en rapporteren. Het voordeel van de app is dat zowel de inspectie zelf als de productie van het rapport gemakkelijk is uit te voeren. Daarnaast voldoet de app aan het wettelijk vereiste format zoals is opgenomen in de Regeling Energieprestaties gebouwen. Een rapportage uit de EPBD app voldoet dus aan alle eisen die de wetgeving stelt.

DOWNLOAD DE APP

De app is exclusief voor NVKL-leden en is daarom niet te vinden in appstore of playstore. Wilt u gebruik maken van de app? Stuur een email naar info@nvkl.nl, dan krijgt u een autorisatie en kunt u met de app aan de slag.

Let op! Per bedrijf wordt één contactpersoon geautoriseerd als hoofdgebruiker (superuser). Deze hoofdgebruiker kan vervolgens, binnen de eigen van omgeving van het bedrijf in de app, zijn collega’s autoriseren. De NVKL heeft een beknopte gebruikershandleiding gemaakt. Deze is hieronder te downloaden.

Gebruikershandleiding EPBD Aircokeuren

TOEGANG TOT DE APP

Downloads & producten

De NVKL heeft een aantal tools ontwikkeld die voor alle leden te gebruiken zijn. Klik hier voor het volledige overzicht.

Vind een NVKL-lid

Op zoek naar een erkend installateur of leverancier? Zoek per categorie of bij u in de buurt. Ga naar onze bedrijvengids.