Europese Energie-Efficiëntie Richtlijn

In 2012 is de Europese Energie-Efficiëntie Richtlijn (2012/27/EU) (EED) vastgesteld. Deze richtlijn heeft tot doel om het verbruik van energie in heel Europa te verminderen. Richtlijn 2012 schreef voor dat de EU in 2020 20% meer energie-efficiëntie moest behalen, maar op grond van richtlijn 2018/2002 is het streefcijfer verhoogd tot 32,5% in 2030.

Auditplicht

Voor veel grote ondernemingen geldt de EED energie-auditplicht. Je bent audit plichtig als de volgende criteria van toepassing zijn:

  • als bij je bedrijf meer dan 250 medewerkers (250 fte) werken of;
  • jouw bedrijf een jaaromzet heeft van meer dan 50 miljoen en daarnaast een jaarlijks balanstotaal van meer dan 45 miljoen (van de hele onderneming, inclusief partner- en verbonden ondernemingen).

Als audit plichtig bedrijf moet je elke vier jaar een audit uitvoeren en de resultaten rapporteren aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Wetgeving

Bekijk hier de meest actuele Nederlandse en Europese wetgeving over de EED.

? Hulp nodig?