Ecodesign en Energylabeling

De Europese Richtlijn inzake ecologisch ontwerp (Richtlijn 2009/125/EG) stelt ecologische normen vast voor energie verbruikende producten in de lidstaten van de Europese Unie. Het omvat 26 productgroepen (zogenaamde LOT’s) , die bijdragen aan de uitstoot van grote hoeveelheden broeikasgassen. Voor deze productcategorieën zijn er  verordeningen met daarin specifieke minimum eisen op het gebied van energieprestaties.

De richtlijn is voor wat betreft onze sector vooralsnog met name belangrijk voor producenten, importeurs en toeleveranciers van koel- en klimaatapparatuur.

Verordeningen

Voor een aantal productgroepen is een energielabel verplicht. Wanneer je een in de EU gevestigde fabrikant, een importeur of een gemachtigde van een niet-EU-fabrikant bent, moet je het volgende doen voordat je een product in de EU in de handel brengt:

 • alle producten waarvoor een energielabel vereist is, registreren in de Europese productendatabank voor energie-etikettering (EPREL);
 • ervoor zorgen dat elk apparaat dat je verkoopt waarvoor het vereist is, een energielabel draagt;
 • de etiketten en het productinformatieblad gratis aan dealers verstrekken;
 • ervoor zorgen dat etiketten zo worden aangebracht dat ze zichtbaar en leesbaar zijn in winkels en voor online verkoop.

De verordeningen voor Ecodesign en Energylabeling, zijn per productgroep hier terug te vinden.

 

Wetgeving

Bekijk hier de meest recente wetgeving:

Nederlandse wetgeving:

Europese wetgeving:

Lees ook onze veelgestelde vragen over Ecodesign en Energylabeling:

 • Kennen alle Europese lidstaten energielabels?

  Ja, alle lidstaten hebben de nodige maatregelen genomen om een systeem van energieprestatiecertificaten voor gebouwen op te zetten. Het energieprestatiecertificaat bevat naast de energieprestatie van een gebouw ook referentiewaarden, zoals minimumeisen inzake energieprestatie, zodat de eigenaars of huurders van het gebouw of van een gebouwunit de energieprestatie ervan kunnen vergelijken en beoordelen. Echter, de manier waarop zo’n certificaat wordt geïmplementeerd staat de lidstaten vrij. Zo kennen België en het Verenigd Koninkrijk het energieprestatiecertificaat: een document dat aangeeft wat het geschatte energieverbruik van een woning of appartement is en dit verbruik scoort op een kleurenbalk.

 • Wat is de relatie tussen de EPBD, Ecodesign en Energylabeling?

  Bij het vaststellen van energieprestatie-eisen voor technische bouwsystemen dienen de lidstaten zoveel mogelijk gebruik te maken van geharmoniseerde instrumenten, zoals test- en berekeningsmethoden en energie-efficiëntieklassen volgens de Richtlijn 2009/125/EG (Ecodesign) en Richtlijn 2010/30/EU (Energylabeling). Het doel hiervan is om voor samenhang met aanverwante initiatieven te zorgen en potentiële marktfragmentatie zoveel mogelijk te beperken.

 • Wat is Energylabeling?

  Energylabeling komt voort uit de Richtlijn 2010/30/EU betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaard-productinformatie van energie-gerelateerde producten. Deze richtlijn biedt een kader voor de harmonisatie van eindgebruikersinformatie, zoals etikettering en standaard productinformatie over het energieverbruik alsmede aanvullende informatie op dat gebied voor producten die tijdens gebruik energie gebruiken. Het doel is om de eindgebruiker in staat te stellen om te kiezen voor efficiëntere producten.

 • Wat is Ecodesign?

  Ecodesign komt voort uit de Richtlijn 2009/125/EG betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energie-gerelateerde producten. De richtlijn voorziet in voorschriften waaraan producten die tijdens gebruik energie verbruiken moeten voldoen om op de markt te kunnen worden geïntroduceerd en/of in gebruik te kunnen worden genomen.

? Hulp nodig?