Certificering

Vanaf 1 januari 2021 zijn er twee certificerende instellingen (CI’s) die de audits doen in het kader van F-gassencertificering en de NVKL-erkenning: Dekra en Energie Consult Holland (ECH). Daardoor is er enige vrijheid bij de keuze van een CI. Deze keuze kan bijvoorbeeld afhangen van een al bestaande relatie met een van de twee CI’s, bijvoorbeeld certificatie voor PED of VCA. Zo worden al jouw audits bij één CI ondergebracht. De wijze van auditing is voor beide CI’s identiek.

Overstappen

Nieuwe leden kunnen voortaan kiezen door welke van deze twee, zij om de twee jaar worden geaudit voor de F-gassencertificering en NVKL-erkenning. Voor bestaande leden is het mogelijk om over te stappen.

Waar moet je rekening mee houden als je overweegt om over te stappen?

 • Wanneer ben je voor het laatst geaudit

  Voorbeeld: stel dat je huidige F-gassencertificering vanaf 1 januari 2024 geldig is. Dat betekent dat je binnen 24 maanden weer geaudit moet worden.

  Waar moet je rekening mee houden?

  • Denk aan de opzegtermijn van 3 maanden.
  • Het is wel van belang dat de opzegdatum niet vóór het aflopen van de geldigheid van het huidige certificaat ligt. In het voorbeeld hierboven is het dus zo dat de overeenkomst moet worden opgezegd vanaf 1 januari 2026.
 • Wanneer is deze timing belangrijk

  Wanneer je, na een verzoek tot overstappen, door NVKL wordt aangemeld bij een nieuwe certificerende instelling, wordt er op korte termijn een nieuwe audit ingepland. Dit wordt dan de eerste audit bij de nieuwe CI.

? Hulp nodig?