Voor leden

Advies & ondersteuning

Advies & Ondersteuning

Ledenkortingen

Door de collectieve contracten met een aantal leveranciers van producten en diensten genieten NVKL-leden en hun personeel aantrekkelijke voordelen. Daarmee kunt u gelijk al een deel van uw contributie terugverdienen. Ook heeft de NVKL een NVKL-verzekeringsdienst die u kan helpen vele euro’s op uw verzekeringen te besparen. Bekijk de informatie op het gebied van bedrijfskortingen, verzekeringen en personeelskortingen Lees verder >>>

Verzekeringen

Sinds eind 2011 is Aon de partner van NVKL op het gebied van verzekeringen. De NVKL-verzekeringsdienst informeert en adviseert de NVKL-leden op het gebied van geprivatiseerde sociale wetgeving (WIA, WW) pensioenen en schadeverzekeringen.

Daarnaast fungeert de NVKL-verzekeringsdienst als brancheloket. Dit betekent concreet dat NVKL-leden bij dit platform ondermeer personeelsleden aan- en afmelden voor het bedrijfstakpensioen (PMT), ziek -en herstelmeldingen doen voor Arbodienst en verzuimverzekeraar. Ook verzorgt de verzekeringsdienst alle werkzaamheden voor de leden die voortvloeien uit de Wet Verbetering Poortwachter.

Lees verder >>>

Juridische Zaken

Eerstelijns advies
U kunt bij de NVKL terecht voor een eerstelijns advies met betrekking tot juridische kwesties, Lees verder >>>>

Platform ZZP-ers

NVKL en PZO
De NVKL heeft een samenwerkingsverband met PZO, Platform Zelfstandige Ondernemers. ZZP-ers onder de NVKL-leden kunnen zich via de NVKL gratis als lid van PZO aanmelden. Mail naar info@nvkl.nl voor meer informatie of kijk op de website van PZO