4 juli 2024 1 min

Vanuit de Europese Commissie heeft NVKL via de Europese koepel AREA een update ontvangen over de prijsontwikkelingen van (sommige) koudemiddelen. Deze update gaat over Q1 2024. Hier vind je het oorspronkelijke bericht met aanvullende informatie.

Updates

  • Voor R410A, R134a en R404A zijn grote prijsstijgingen te zien in de hele toeleveringsketen (met respectievelijk 20%, 15% en 7% vergeleken met de gemiddelde prijzen in Q4/2023). Deze stijgingen begonnen in Q4/2020 en blijven doorgaan.
  • In het algemeen lijkt de EU-markt voor koudemiddelen stabiel te zijn in termen van aanbod (er zijn geen aanwijzingen voor een tekort aan koudemiddelen in bepaalde regio’s).
  • De prijs van quotumautorisaties varieert van 15 tot 18,5 €/ton CO2e. Gemiddeld zijn de prijzen ongeveer 16,5 €/ton CO2. Vergeleken met Q4/2023 zijn de prijzen voor autorisaties met 6% gestegen. Op de lange termijn, vergeleken met Q1/2022, zijn de quotumprijzen 2,8 keer hoger.
  • Vergeleken met 2014 zijn de prijzen van R404A en R410A respectievelijk 3,1 tot 12,9 keer en 2,4 tot 11,7 keer hoger, afhankelijk van de toeleveringsketen. Ter vergelijking: op de wereldmarkt zijn de producentenprijzen voor R410A met een factor van 1,2 gestegen (gegevens van Q4/2023).
  • De prijs voor geregenereerd R404A is momenteel 109% van de prijs van maagdelijk koudemiddel op het niveau van servicebedrijven.
Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?