23 mei 2024 1 min

De vernieuwde Richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD 4) is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie op 8 mei 2024 en 20 dagen daarna van kracht zal worden.

Deze richtlijn stimuleert de verbetering van de energieprestatie van gebouwen en de vermindering van broeikasgasemissies door gebouwen in de Unie, met als doel tegen 2050 tot een energieneutraal gebouwenbestand te komen.

Niet-residentiële gebouwen

Voor niet-residentiële gebouwen moeten lidstaten een maximumdrempel voor energieprestaties vaststellen, zodat vanaf 2030 16% van hun nationale voorraad niet-residentiële gebouwen boven deze drempel ligt. Deze drempel stijgt naar 26% vanaf 2033.

Residentiële gebouwen

Wat betreft residentiële gebouwen moeten alle lidstaten tegen 29 mei 2026 een nationale traject vaststellen voor de geleidelijke renovatie van hun volledige voorraad residentiële gebouwen. Dit traject moet worden uitgedrukt als een daling van het gemiddelde primaire energieverbruik in kWh/(m².j) over de periode van 2020 tot 2050. De daling moet tegen 2030 minstens 16% bedragen ten opzichte van 2020, en tegen 2035 minstens 20-22% ten opzichte van 2020. Minimaal 55% van deze daling in het gemiddelde primaire energieverbruik moet worden bereikt door de renovatie van de 43% slechtst presterende residentiële gebouwen.

Inspecties

Daarnaast moeten inspecties van de toegankelijke delen van verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen elke vijf jaar worden uitgevoerd voor zowel residentiële als niet-residentiële gebouwen. Voor systemen met generatoren met een effectief nominaal vermogen van meer dan 290 kW moeten de inspecties elke drie jaar plaatsvinden. Na elke inspectie moet een rapport worden opgesteld met de resultaten en aanbevelingen ter verbetering van de energieprestaties. Dit rapport wordt overhandigd aan de eigenaar van het gebouw en geüpload naar een nationale database voor de energieprestaties van gebouwen.

Tot slot kunnen lidstaten besluiten bepaalde categorieën gebouwen vrij te stellen van de naleving van minimumeisen voor energieprestaties. Deze categorieën omvatten historische en artistieke gebouwen, gebedshuizen, industriële en agrarische gebouwen, en vakantiewoningen.

De richtlijn is hier terug te vinden

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?