8 mei 2024 1 min

In ons nieuwsbericht op 24 april werd bekend dat vakbonden van werkgevers eisten om in te stemmen met hun eisen voor nieuwe cao’s in de Metaal en Techniek. Daarmee hielden de vakbonden vast aan een looneis van ruim 13%. Werkgevers hebben het ultimatum afgewezen, maar gaven wel aan nog steeds open te staan voor onderhandelingen met de bonden.

Op 13 mei vindt daarom een extra onderhandelingsronde plaats over de nieuwe cao Metalektro. De werkgevers hebben hierbij aangegeven een verbeterd voorstel te willen doen. Zowel de vakbonden als de werkgevers streven ernaar om nog voor het aflopen van de huidige cao tot een onderhandelaarsakkoord te komen.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?