29 februari 2024 1 min

Volgens ondernemers is het ondernemingsklimaat in Nederland het afgelopen jaar op veel fronten verder verslechterd. Bijna de helft (44%) van de ondernemers vindt Nederland geen aantrekkelijk land om in te ondernemen en bijna 20% overweegt een vertrek uit ons land. Een jaar geleden lagen deze percentages op respectievelijk 28 en 13%. Ook zijn meer ondernemers van mening dat het totale ondernemingsklimaat de afgelopen 5 jaar is achteruitgegaan: dat gold voor 62% in 2023 en voor ruim driekwart (76%) nu. Dat en meer blijkt uit de Nationale Peiling Ondernemingsklimaat 2024 van VNO-NCW en MKB-Nederland.

Download de rapportage hier

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?