29 februari 2024 1 min

Met de inwerkingtreding van het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) op 1 januari 2024 zijn er veranderingen opgetreden in de regelgeving voor koelinstallaties die gebruikmaken van natuurlijke koudemiddelen zoals kooldioxide, koolwaterstoffen en ammoniak. Wat betekent de overgang van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Ab) en de Activiteitenregeling milieubeheer (Ar) naar het nieuwe BAL?

Activiteitenbesluit (tot 1-1-2024) en Activiteitenregeling (tot 1-1-2024)

Onder het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling waren specifieke voorschriften van kracht voor koelinstallaties met meer dan 10 kg kooldioxide, meer dan 5 kg en ≤ 100 kg koolwaterstoffen, en meer dan 10 en ≤ 1500 kg ammoniak. Artikel 3.16d van het Activiteitenbesluit Milieubeheer bevatte de gedetailleerde eisen en normen waaraan deze installaties moesten voldoen, met als voornaamste doel het minimaliseren van risico’s voor de omgeving en het voorkomen van ongewone situaties. Een van die eisen was een jaarlijkse controleverplichting door personen met een vakbekwaamheidscertificaat.

Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) (vanaf 1-1-2024)

Met de introductie van het BAL zijn er enkele veranderingen opgetreden in de voorschriften voor koelinstallaties. De grenzen uit het Activiteitenbesluit blijven gehandhaafd; 10 kg CO2, 5 kg koolwaterstoffen, 10 kg ammoniak. Het BAL introduceert doelvoorschriften voor koelinstallaties in plaats van specifieke voorschriften . De exploitant (gebruiker) is verantwoordelijk voor het beheren en onderhouden van de installatie om veilig functioneren, snel en veilig uit bedrijf nemen, en het voorkomen van onveilige situaties te waarborgen. Voor koolwaterstoffen en kooldioxide is artikel 4.435 van toepassing, voor ammoniak 4.436.

Om aan deze doelvoorschriften te kunnen voldoen verwijst het BAL naar de normen NPR 7600:2020 en NPR 7601:2020 en PGS13 versie 1.0, september 2021

  • Bij een koelinstallatie met kooldioxide moet deze voldoen aan de eisen van NPR 7601, paragraaf 5.7 en de hoofdstukken 7 en 8, met uitzondering van de paragrafen 8.3 en 8.6.
  • Bij een koelinstallatie met koolwaterstoffen moet deze voldoen aan de eisen van NPR 7600, hoofdstuk 7, met uitzondering van paragraaf 7.6, en hoofdstuk 8, met uitzondering van de paragrafen 8.3 en 8.6.
Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?