29 februari 2024 1 min

Dit rapport bevat de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuur enquête Nederland van het eerste kwartaal 2024. De Conjunctuurenquête Nederland brengt voor het Nederlandse bedrijfsleven vier keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen in kaart, uitgesplitst naar regio, bedrijfstak en bedrijfsgrootte. De resultaten vormen de basis voor het ondernemers vertrouwen. Deze samengestelde indicator geeft de stemming weer van het Nederlandse niet-financiële bedrijfsleven met meer dan vijf werkzame personen.

Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van het Nederlandse bedrijfsleven, is voor het negende kwartaal negatief en komt aan het begin van het eerste kwartaal van 2024 uit op -7,7. Dit is lager dan het gemiddelde van de reeks (-4,0), maar een stijging ten opzichte van een kwartaal eerder, toen de indicator uitkwam op -10,1. Hiermee ligt het ondernemersvertrouwen op het hoogste niveau sinds het eerste kwartaal van 2022.

Download hier de rapportage

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?