2 februari 2024 1 min

Op 29 januari is in Brussel door de Raad van Ministers (waarin de EU-lidstaten zijn vertegenwoordigd) de tekst van de nieuwe Verordening betreffende gefluoreerde broeikasgassen (‘F-gassenverordening’) aangenomen. Dit was de laatste horde in de wetgevingsprocedure die genomen moest worden: nu is de inhoud van de nieuwe verordening vastgesteld. De volgende stap is publicatie van de verordening in het officiële publicatieblad van de EU. Twintig dagen later treedt de verordening in werking in de EU lidstaten. Wanneer de nieuwe verordening is gepubliceerd zullen we de tekst uiteraard met je delen. En zoals altijd houden we je op de hoogte van ontwikkelingen wanneer ze opkomen.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?