19 januari 2024 1 min

Op 16 januari stemde het Europees Parlement in met de tekst van de nieuwe F-gassenverordening, met 457 stemmen voor, 92 stemmen tegen en 32 onthoudingen. Dit is één van de laatste stappen voordat de nieuwe verordening in werking kan treden. Eind januari zal ook de Raad van Ministers stemmen over de tekst. Indien de tekst daar wordt aangenomen – en daar gaat men van uit – dan volgt publicatie in het officiële publicatieblad van de Europese Unie. Enkele weken daarna treedt de nieuwe verordening in werking. NVKL houdt je hiervan uiteraard op de hoogte.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?