23 november 2023 1 min

De Conjunctuurenquête Nederland brengt voor het Nederlandse bedrijfsleven vier keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen in kaart, uitgesplitst naar regio, bedrijfstak en bedrijfsgrootte. De resultaten vormen de basis voor het ondernemers vertrouwen. Deze samengestelde indicator geeft de stemming weer van het Nederlandse niet-financiële bedrijfsleven met meer dan 5 werkzame personen.

Ondernemersvertrouwen licht gedaald begin vierde kwartaal

Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van het Nederlandse bedrijfsleven, komt aan het begin van het vierde kwartaal van 2023 uit op -10,1. Dit is lager dan het gemiddelde van de reeks (-3,9) en een daling ten opzichte van een kwartaal eerder, toen de indicator uitkwam op -8,3. Hiermee is het ondernemersvertrouwen voor het achtste kwartaal op rij negatief. Bij negen van de veertien bedrijfstakken daalt de stemmingsindicator, bij vijf neemt het vertrouwen toe. Binnen de vervoer en opslag daalt de stemming het sterkst. Ondernemers in de informatie en communicatie zijn als enige positief gestemd.

Bekijk hier het volledige rapport

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?