9 november 2023 1 min

In 2021 zijn er geluidseisen voor buitenunits van airco’s en warmtepompen vastgesteld in het Bouwbesluit. Om te bepalen wat het maximale geluid op een bepaalde positie van de unit is er een rekenmethode ontwikkeld. In deze rekenmethode wordt er gewerkt met een strafcorrectie voor tonaal geluid. Tonaal geluid is geluid wat zuivere tonen bevat (fluiten, piepen, brommen) en daardoor extra hinderlijkheid heeft.

Deze tonaliteit wordt bepaald volgens NEN-ISO 1996-2:2017, Annex J, table J.1, waarbij een tonaliteitscorrectie wordt bepaald van 0 dB naar 6 dB met stappen van 1dB. Tot 1 januari 2024 mag in afwijking van de bovengenoemde bepalingsmethode de tonaliteit ook bepaald worden volgens de zogenaamde Zwitserse methode; DIS47315/150257, April 2004 (BfE Basel). Met ingang van het nieuwe jaar komt dit dus te vervallen.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?