26 oktober 2023 2 min

Op 5 oktober hebben de onderhandelaars van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie een akkoord bereikt over de tekst van de nieuwe F-gassenverordening. Let op: het is nog geen officiële wetstekst, op detailniveau kunnen er nog zaken veranderen. Hieronder heeft NVKL de belangrijkste punten samengevat.

F-gasquota

Er zal een flink snellere afschaling gaan plaatsvinden dan het huidige schema. Vanaf 2050 mogen er helemaal geen F-gassen meer worden geproduceerd of geïmporteerd in de EU: het quotum is vanaf dan nul. In 2040 wordt opnieuw bekeken in hoeverre F-gassen nog nodig zijn in de sectoren waarin ze dan nog worden gebruikt. Kosten toegekende F-gasquota (voor F-gasproducenten en importeurs van F-gassen van buiten de EU): 3 euro per ton CO2-equivalent, dit wordt geïndexeerd aan de hand van inflatie.

Productverboden

De toegestane GWP’s van koudemiddelen in apparaten en installaties die nieuw op de markt worden gebracht, worden snel lager. De productverboden per 1 jan van het aangegeven jaar, zijn:

 • Stekkerklare airco en warmtepomp (incl. monoblock)
  – 2027: ≤ 50 kW: max GWP 150
  – 2030: > 50 kW: max GWP 150
  – 2032: ≤ 12 kW: F-gassen verboden

 

 • Split airco en warmtepomp
  Klein:
  – 2025: Single split < 3 kg (uit annex I): max GWP 750
  – 2027: Split lucht/water ≤ 12 kW: max GWP 150
  – 2029: Split lucht/lucht ≤ 12 kW: max GWP 150
  – 2035: Alle splits ≤ 12 kW: F-gassen verboden
  Groot:
  – 2029: Alle splits > 12 kW: max GWP 750
  – 2033 Alle splits > 12 kW: max GWP 150

 

 • Stationaire koeling:
  – 2025: Koelkasten en diepvriezers voor commercieel gebruik: max GWP 150 (ook HFO’s) ; Alle stekkerklare koelapparatuur, behalve chillers: max GWP 150; Koelapparatuur met F-gassen (HFO’s) met GWP > 2500 (behalve om onder -50 graden Celcius te koelen)
  – 2026: Koelkasten en vriezers voor huishoudelijk gebruik: F-gassen verboden
  – 2030: Koelapparatuur, behalve chillers: max GWP 150

 

 • Chillers:
  – 2027: Chillers ≤ 12 kW: max GWP 150
  – 2032: Chillers ≤ 12 kW: F-gassen verboden
  – 2027: Chillers > 12 kW: max GWP 750

 

 • Gebruik F-gassen bij onderhoud/service:
  – 2025: Alle koelapparatuur (onafhankelijk van inhoud): max GWP 2500; uitzondering tot 2030 voor geregenereerd/gerecycled koudemiddel.
  – 2032: Alle koelapparatuur: max GWP 750 (geldt niet voor chillers); uitzondering voor geregenereerd/gerecycled koudemiddel.
  – 2026: Airco- en warmtepompapparatuur: max GWP 2500; uitzondering tot 2032 voor geregenereerd/gerecycled koudemiddel.
  – Lekcontrole na reparatie: na 24 uur lekcontrole – dus niet op dezelfde dag als de reparatie – en binnen 1 maand. Bij mobiele apparatuur (bijv. vrachtwagens, schepen) mag de lekcontrole wel direct na reparatie.

Certificering

De certificering voor het werken met F-gassen blijft in de nieuwe F-gassenverordening verplicht. Wat nu verandert is dat men volgens de nieuwe verordening ook gecertificeerd moet zijn voor het werken met HFO’s en natuurlijke koudemiddelen (koolwaterstoffen, CO2, ammoniak), onafhankelijk van de hoeveelheid koudemiddel. Details over precieze ingangsdatum worden pas binnenkort bekend, wanneer bekend is wat de datum is waarop de nieuwe verordening in werking treedt.

Hercertificering

Anders dan in de huidige verordening, komt er met de nieuwe verordening een verplichting dat personen elke zeven jaar gehercertificeerd moet worden. Hoe zo’n hercertificering er precies uit komt te zien, is nog niet duidelijk. Voordat de nieuwe verordening ingaat, moet de tekst nog formeel worden goedgekeurd door het Europees Parlement en aansluitend door de Raad van Ministers. Daarna wordt de tekst gepubliceerd in het publicatieblad van de EU (vergelijkbaar met de Staatscourant in Nederland). Wanneer er aanvullende informatie openbaar wordt gemaakt, wordt dit zo snel mogelijk gedeeld vanuit NVKL.

NVKL-regiobijeenkomsten

Tijdens onze regiobijeenkomsten praten we je bij over alle ins en outs over de herziene F-gassenverordening. Heb jij je nog niet ingeschreven? Check onze agenda en schrijf je in voor de regiobijeenkomst bij jou in de buurt.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?