12 oktober 2023 1 min

Vanaf 2 oktober 2023, 09.00 uur kan dit kalenderjaar nog bij Uitvoering Van Beleid subsidie worden aangevraagd voor de Subsidieregeling Ontwikkeladvies praktisch opgeleiden.

Ontwikkeladviestraject

Deze subsidieregeling maakt het mogelijk kosteloos een ontwikkeladviestraject te krijgen. Met hulp van een loopbaanadviseur kunnen mensen zich aanmelden voor een persoonlijk ontwikkeladviestraject. Een deelnemer is een natuurlijk persoon, die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze is achttien jaar of ouder en heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt op de dag waarop hij/zij deelneemt aan het ontwikkeladviestraject. Ook heeft de deelnemer maximaal mbo-2 als opleidingsniveau.

Mogelijkheden

In het ontwikkeladviestraject ligt de nadruk op de mogelijkheden van scholing, die goede ontwikkelkansen op de arbeidsmarkt kunnen bevorderen. Als scholing een te grote stap blijkt te zijn, kunnen ook andere vormen voor ontwikkelmogelijkheden worden verkend. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiervoor een subsidieregeling opengesteld.

Voor meer informatie

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?