12 oktober 2023 1 min

In de afgelopen weken hebben NVKL, Wij Techniek en SBB met vertegenwoordigers van lidbedrijven Dijksma Koudetechniek, SCM REF, Apac, Frimex, Van Kempen Koudetechniek, Wijbenga, Delta Technics Engineering en opleiders Koning Willem 1 College en Opleidingscentrum GO, aan de beroepenverkenning voor de systeemontwerper koude- en klimaatsystemen gewerkt.Onder begeleiding van onderwijskundige Marja van Erkel is op 21 september een discussie gevoerd over het beroep en de daarbij behorende kennis en vaardigheden.

Herziening kwalificatiedossier

Het bij Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) opgeleverde eindproduct vormt het uitgangspunt voor de herziening van het kwalificatiedossier (KD) voor de systeemontwerper. En dat KD is weer de basis voor de opleiding van systeemontwerper. Wij danken allen die zich hiervoor ingezet hebben.

Werkgroep

Vanaf eind november/ begin december start een werkgroep onder leiding van SBB met de herziening van het kwalificatiedossier voor de systeemontwerper mbo niveau 4. Het is uiteraard de bedoeling om dit met onderwijs en het bedrijfsleven samen te doen. SBB verwerkt alle input en herschrijft het dossier. Dit moet voor het tweede kwartaal van 2024 afgerond zijn om op tijd het formele proces in te gaan en op 1 oktober 2024 door de minister vastgesteld te kunnen worden. Met ingang van augustus 2025 kan dan met de vernieuwde wettelijk erkende opleiding worden gestart.

Wil je meedoen met de werkgroep voor het kwalificatiedossier systeemontwerper in de periode november 23 – april 24? Meld je dan svp uiterlijk dinsdag 24 oktober bij brenda@nvkl.nl. Dan levert NVKL bij SBB het lijstje met werkgroepleden aan.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?