5 oktober 2023 2 min

Op 5 oktober hebben de onderhandelaars van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie een akkoord bereikt over de tekst van de nieuwe F-gassenverordening. De tekst van de nieuwe verordening is nog niet openbaar gemaakt, dus nog niet alle details zijn bekend. Zodra dit wel het geval is, zullen wij dit direct met jullie delen.

De zaken die bekend geworden zijn:

F-gasquota

  • In 2050 worden F-gassen helemaal uitgefaseerd: Vanaf dan is het quotum nul.
  • In 2040 wordt opnieuw bekeken in hoeverre F-gassen nog nodig zijn in de sectoren waarin ze dan nog worden gebruikt.
  • Kosten toegekende F-gasquota (voor F-gasproducenten en importeurs van F-gassen van buiten de EU): 3 euro per ton CO2-equivalent, dit wordt geïndexeerd aan de hand van inflatie.

Productverboden

De toegestane GWP’s van koudemiddelen in apparaten en installaties die nieuw op de markt worden gebracht, worden snel lager. Hieronder de verboden die nu bekend zijn en wanneer ze ingaan. We delen zo snel mogelijk een totaaloverzicht.

  • Per 1-1-2027: Monoblocks < 12 kW: Verbod op gebruik F-gassen met GWP > 150.
  • Per 1-1-2032: Monoblocks < 12 kW: Verbod op gebruik alle F-gassen.
  • Per 1-1-2035: Split airco’s en warmtepompen: Verbod op gebruik alle F-gassen:
    • Daarvóór al verboden op F-gassen met een hoger GWP (nog niet bekend hoe hoog).
    • Wél een mogelijkheid om voor deze producten extra F-gasquota vrij te geven, als de doelen t.a.v. de snelle uitrol van warmtepompen in het kader van RePowerEU (om ‘van het gas af’ te gaan) in gevaar komen.

Certificering

De certificering voor het werken met F-gassen blijft in de nieuwe F-gassenverordening verplicht. Wat nu verandert is dat men volgens de nieuwe verordening ook gecertificeerd moet zijn voor het werken met HFO’s en natuurlijke koudemiddelen (koolwaterstoffen, CO2, ammoniak), onafhankelijk van de hoeveelheid koudemiddel. Details over precieze ingangsdatum worden pas binnenkort bekend.

Hercertificering

Anders dan in de huidige verordening wordt er in de nieuwe verordening een hercertificeringsplicht ingevoerd voor het werken met de hierboven genoemde koudemiddelen. Ook hier geldt dat de termijnen nog niet bekend zijn.

Voordat de nieuwe verordening ingaat, moet de tekst nog formeel worden goedgekeurd door middel van een plenaire stemming in het Europees Parlement op 15 januari 2024 en aansluitend door de Raad van Ministers. Daarna wordt de tekst gepubliceerd in het publicatieblad van de EU (vergelijkbaar met de Staatscourant in Nederland).

Wanneer er aanvullende informatie openbaar wordt gemaakt, wordt dit zo snel mogelijk gedeeld vanuit NVKL.

NVKL Regiobijeenkomsten

Tijdens onze regiobijeenkomsten praten we je bij over alle ins en outs over de herziene F-gassenverordening. Heb jij je nog niet ingeschreven? Check onze agenda en schrijf je in voor de regiobijeenkomst bij jou in de buurt.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?