15 september 2023 1 min

Op 1 januari 2024 gaat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. Echter, deze week is door het ministerie van BZK besloten dat de Wkb voor verbouwactiviteiten pas zes maanden later ingaat, op 1 juli 2024.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat in op 1 januari 2024, en heeft als doel het verbeteren van de bouwkwaliteit van gebouwen door het voorkomen van onder andere constructiefouten, brandonveilige situaties en slecht functionerende ventilatie. Installateurs worden door de Wkb gezien als ‘aannemers van werk’, en krijgen meer verantwoordelijkheid voor het aanleveren van informatie voor het opleverdossier en het dossier bevoegd gezag.

Deze week is besloten dat de wet gedurende de eerste zes maanden alleen geldt voor nieuwbouwactiviteiten. Vanaf 1 juli 2024 geldt de Wkb ook voor verbouwactiviteiten. Dat komt doordat er anders te veel problemen zouden ontstaan bij de uitvoering van de Wkb.

NVKL heeft een factsheet opgesteld over welke mogelijke gevolgen de Wkb heeft voor de werkzaamheden van jouw onderneming.

Download hier de factsheet

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?