14 september 2023 1 min

Wij hopen het uiteraard niet, maar ben je van plan om het NVKL-lidmaatschap op te zeggen, doe dit dan vóór 1 oktober 2023 (statutair bepaald)!

NVKL-lidmaatschap

Ná 1 oktober stellen wij namelijk onze conceptbegroting 2024 op en stemmen onze uitgaven onder meer af op de te verwachten inkomsten uit de contributiegelden.

Het NVKL-lidmaatschap geldt tot schriftelijke wederopzegging, minimaal drie maanden voor het einde van een kalenderjaar. Zodra deze deadline verstreken is, ben je automatisch in 2024 lid én dus verbonden aan de contributieverplichting. Meer informatie over het einde lidmaatschap wordt beschreven in de Statuten – artikel 8.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?