18 augustus 2023 1 min

Als ondernemer heb je genoeg redenen om energie te besparen en te verduurzamen. Je draagt niet alleen bij aan het behoud van onze aarde, maar een lager energieverbruik betekent ook lagere kosten. Via het online platform deb.nl krijg je als ondernemer inzicht in welke maatregelen je kunt treffen om energie te besparen en je bedrijf duurzamer te maken.

Informatieplicht energiebesparing

Nederland moet net als alle andere Europese landen energiebesparende maatregelen nemen om klimaatdoelen te behalen. Om die reden werd de energiebesparingsplicht in het leven geroepen. Inmiddels is die regeling getransformeerd in de informatieplicht energiebesparing (per 1 juli 2019). Waar ondernemers voorheen alleen verplicht waren om energiebesparende maatregelen te nemen, kwam hier de meldplicht bij. Deze meldplicht geldt voor ondernemers met een bepaald verbruik en houdt in dat ondernemers de overheid moeten informeren over de fase van verduurzaming waarin zij zitten.

Wanneer val je onder de wettelijke informatieplicht energiebesparing?

Niet iedere ondernemer hoeft aan de informatieplicht energiebesparing te voldoen. Wanneer jouw bedrijf een energieverbruik van boven de 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent) heeft, geldt de Informatieplicht Energiebesparing. Dit is een wettelijke verplichting om één keer in de vier jaar (voor 1 december 2023) inzicht te geven in de energiebesparende maatregelen die je als ondernemer treft. Dit is een uitbreiding van de Wet milieubeheer (2019) waarin is vastgelegd dat bedrijven maatregelen moeten nemen om energie te besparen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

Wil je meer weten over je energiebesparingskansen, erachter komen of je voldoet aan de wettelijke regels en meer weten over DEB? Ga dan naar deb.nl voor meer informatie.

NVKL is partner van dit initiatief en ontvangt via DEB extra informatie over energiebesparing en duurzaamheid. Alle b-leden staan als aanbieder in het DEB-portal.

Ontdek de mogelijkheden

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?