17 augustus 2023 1 min

De Conjunctuurenquête Nederland brengt voor het Nederlandse bedrijfsleven vier keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen in kaart, uitgesplitst naar regio, bedrijfstak en bedrijfsgrootte. Dit rapport bevat de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête van het 3e kwartaal van 2023. De resultaten vormen de basis voor het ondernemersvertrouwen. Deze samengestelde indicator geeft de stemming weer van
het Nederlandse niet-financiële bedrijfsleven met meer dan 5 werkzame personen.

Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van het Nederlandse bedrijfsleven, komt aan het begin van het derde kwartaal van 2023 uit op -8,3. Dit is ongeveer hetzelfde als een kwartaal eerder toen de indicator uitkwam op -8,1. Daarmee blijft het ondernemersvertrouwen negatief sinds begin 2022. In de helft van de bedrijfstakken neemt het ondernemersvertrouwen toe, in de andere helft neemt het af. De grootste stijging is te zien bij de bouwnijverheid, de grootste daling bij de autohandel en -reparatie. Bij de meeste bedrijfstakken is de stemming nog steeds negatief.

Bekijk hier het volledige rapport

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?