20 juli 2023 1 min

Bedrijven en instellingen met locaties waarin 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgasequivalent of meer wordt gebruikt, vallen onder de plicht ter verduurzaming van het energiegebruik (hierna: energiebesparingsplicht). Aan deze plicht kan invulling gegeven worden door alle maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren, of door alle toepasselijke maatregelen van de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) uit te voeren. Vanaf 1 juli 2023 staat de hybride lucht-water warmtepomp op de EML.

Wijzigingsregeling

Om oneigenlijke staatssteun te voorkomen is de ISDE met een wijzigingsregeling per 1 juli 2023 zo aangepast dat ondernemers die onder de energiebesparingsplicht vallen geen subsidie meer kunnen krijgen voor de hybride lucht-water warmtepomp. Zakelijke gebruikers die geen ondernemer zijn én eigenaar-bewoners kunnen ook na deze wijziging subsidie ontvangen voor een investering in een hybride lucht-water warmtepomp.

Bekijk hier de actuele Erkende maatregellijst

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?