9 juni 2023 1 min

Zoals gebruikelijk publiceren we de tweemaandelijkse update van Europese koepelorganisatie AREA over relevante Europese wet- en regelgeving.

We hebben al veel geschreven over de herziening van de F-gassenverordening, die nog altijd in volle gang is. Wat nu speelt zijn de onderhandelingen tussen de Raad van Ministers (die vertegenwoordigt de lidstaten) en het Europees Parlement. De standpunten liggen nog ver uiteen en men gaat ervan uit dat er géén akkoord zal liggen voor 1 juli, de datum waarop Zweden het voorzitterschap van de Raad van Ministers overgeeft aan Spanje. Er wordt in ieder geval wel geprobeerd om voor september een akkoord te hebben, omdat anders de nieuwe verordening niet per 1 januari 2024 in kan gaan.

In de bijlage kun je ook meer informatie vinden over andere relevante Europese wet- en regelgeving.

Bekijk hier de update

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?