28 april 2023 1 min

Als ondernemer heb je genoeg redenen om energie te besparen en te verduurzamen. Je draagt niet alleen bij aan het behoud van onze aarde, maar een lager energieverbruik betekent ook lagere kosten. Via het online platform DEB.nl krijg je als ondernemer inzicht in welke maatregelen je kunt treffen om energie te besparen je bedrijf duurzamer te maken.

Rapportageplicht

Heb je een energieverbruik van boven de 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent)? Dan geldt de Informatieplicht Energiebesparing voor jouw bedrijf. Deze bedrijven en organisaties zijn verplicht energiebesparende maatregelen uit te voeren die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Per 1 juli 2023 wordt deze energiebesparingsplicht aangepast. Dit betekent dat wanneer je aan de informatieplicht moet voldoen, je uiterlijk op 1 december 2023 moet rapporteren in het eLoket van RVO.

In totaal zijn er ruim 60.000 bedrijven die op 25 april of op 2 mei een brief van minister Rob Jetten van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ontvangen over deze aanpassing. In deze brief lees je hoe je aan de rapportageplichten kunt voldoen.

Energiebesparende Maatregelenlijst (EML)

De voorgenomen EML bestaat niet meer uit 19 afzonderlijke bedrijfstaklijsten, maar uit 3 onderdelen: Gebouwen, Faciliteiten en Processen. Met behulp van de maatregelen op deb.nl kunnen informatieplichtige organisaties bepalen welke onderdelen van de EML voor hun bedrijven van toepassing zijn.

Bekijk de maatregelen die op jouw bedrijf van toepassing zijn via: www.deb.nl/maatregelen

NVKL is partner van dit initiatief en ontvangt via DEB extra informatie over energiebesparing en duurzaamheid. Alle b-leden staan als aanbieder in het DEB-portal.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?