10 maart 2023 1 min

Op 15 maart vinden niet alleen verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten, maar ook voor de Waterschappen.

De Waterschappen zijn overheidsorganen die zich bezig houden met het beheer en de kwaliteit van onze waterwegen. Daarmee is het werk van de Waterschappen voor veel van de bij HISWA-RECRON aangesloten bedrijven enorm belangrijk.

Veranderingen

Na 15 maart aanstaande gaat er iets veranderen bij de Waterschappen en dat kan gevolgen hebben. De samenstelling van het Waterschapsbestuur zal na de verkiezingen namelijk veranderen: de zogenaamde geborgde zetels voor het bedrijfsleven komen, ondanks forse lobby op dit punt, te vervallen. Dit heeft de Tweede en Eerste Kamer eind 2022 besloten. Dit betekent een politisering van het Waterschapsbestuur (de gevestigde politieke partijen krijgen meer macht) en een potentiële verschraling van de aandacht voor de belangen van bedrijven. Om de belangen van bedrijven toch goed te borgen in de Waterschappen zijn op vele plaatsen Ondernemers-partijen opgericht die meedoen aan de Waterschapsverkiezingen en die zich met name richten op de belangen van het bedrijfsleven.

Onze oproep is om je stem te laten horen en te gaan stemmen op 15 maart en bij het uitbrengen van je stem ook te kijken welke partij het beste aansluit bij de belangen van jouw bedrijf c.q. het bedrijfsleven.

Bron: HISWA-RECRON

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?