3 maart 2023 2 min

Eind maart stemt het volledige Europees Parlement over het voorstel. Het voorstel dat wordt aangenomen, is dan het standpunt van het Europees Parlement bij de onderhandelingen met de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

Afgelopen woensdag 1 maart  heeft de ENVI-commissie van het Europees Parlement (EP) een rapport met stevige aanpassingen aan het voorstel voor de herziening van de huidige  f-gassenverordening van de Europese Commissie middels een stemming  aangenomen. Dit is onderdeel van het proces binnen het Europees Parlement om te komen tot een algemeen gedragen voorstel waarmee het Parlement vanaf 1 april zal gaan onderhandelen met de Raad van Ministers – waarin de lidstaten van de EU zijn vertegenwoordigd – en de Europese Commissie over een definitief voorstel voor een herziening van de huidige F-gassenverordening.
De voorstellen
Het door de ENVI-commissie aangenomen voorstel bevat onder andere voorstellen voor:

Verplichte Certificering van bedrijven en personen niet alleen voor f-gassen, maar ook voor de vervangende laag GWP koudemiddelen waaronder natuurlijke koudemiddelen.
1 jan 2026: Verbod op het nieuw op de markt brengen van stekkerklare mobiele airco/warmtepomp en monoblocks gevuld met f-gassen
1 jan 2027: Verbod op het nieuw op de markt brengen van alle stationaire koelapparatuur gevuld met f-gassen
1 jan 2027: Verbod op het nieuw op de markt brengen van single split airconditioning en warmtepomp units gevuld met minder dan 3 kg f-gassen
1 jan 2028:

Verbod op het nieuw op de markt brengen van split unit airconditioning en warmtepomp units gevuld met f-gassen  met een koelvermogen tot 12 kW en
Verbod op het nieuw op de markt brengen van split unit airconditioning en warmtepomp units gevuld met f-gassen met een koelvermogen tussen 12 kW en 200 kW: met een maximaal GWP van 750 of meer
Verbod op het nieuw op de markt brengen van split airconditionings en warmtepomp units gevuld met f-gassen met een  koelvermogen > 200 kW

Vanaf 2039: Versnelde afschaling van f-gasquota, met uiteindelijke uitfasering in 2050.
Er is ook een bepaling in opgenomen die de Europese Commissie de mogelijkheid zou geven om wat meer f-gasquota beschikbaar te stellen, als blijkt dat de uitrol van warmtepompen in gevaar zou komen door een gebrek aan koudemiddelen.

Stemmen
Het gehele Europees Parlement zal op 29 of 30 maart aanstaande stemmen over dit voorstel, tot die tijd zal er vanuit een brede industrievertegenwoordiging worden gesproken met Europarlementariërs en de fracties die zij vertegenwoordigen. Aanleiding hiervoor is vooral dat ze in bijna alle gevallen op relatief korte termijn f-gassen helemaal willen verbieden, in plaats van het verlagen van de maximaal toegestane GWP’s. Ook zijn er enkele verboden die elkaar tegen lijken te spreken, daarover moeten de parlementariërs in ENVI opheldering geven. Binnen de fabrikanten is er een breed gedragen standpunt dat er meer tijd moet zijn om producten te ontwikkelen en produceren omdat anders met name de voor de energietransitie en energiecrisis noodzakelijke uitrol van warmtepompen in de knel komt. Vanuit de installateursverenigingen draait het vooral om de korte tijd die we krijgen om onze mensen op te leiden om veilig te kunnen werken met de vervangende koudemiddelen maar ook om nieuwe mensen te werven en op te leiden die noodzakelijk zijn voor de uitrol van de energietransitie en de overstap van (Russisch) gas naar groene stroom. NVKL zal de komende tijd richting de overheid in Den Haag en Brussel duidelijk blijven maken dat het essentieel is dat er een redelijke overgangstermijn wordt gehanteerd, en dat veiligheid en ook de door iedereen gewenste energietransitie in het geding kunnen komen als dat niet gebeurt.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?