1 maart 2023 1 min

De Conjunctuurenquête Nederland brengt voor het Nederlandse bedrijfsleven 4 keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen in kaart. Zij splitsen dit uit naar regio, bedrijfstak en bedrijfsgrootte. De resultaten vormen de basis voor het ondernemersvertrouwen. Deze samenvattende stemmingsindicator geeft de richting aan waarin de Nederlandse economie, specifieke bedrijfstakken of regio’s zich waarschijnlijk zullen ontwikkelen.

Het is goed om te weten dat het ondernemersvertrouwen in het eerste kwartaal van 2023 is gestegen. Het volledige rapport kun je hier downloaden en lezen.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?