14 februari 2023 1 min

Kennis- en ondersteuningsprogramma SLIM
De SLIM-subsidie heeft als doel om leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend te maken. Dit betekent dat in de onderneming aandacht is voor de ontwikkeling van het bedrijf en de medewerkers. In de regeling zijn vier activiteiten genoemd waarvoor je als ondernemer een subsidie kunt aanvragen:

Doorlichting van de onderneming
Loopbaan- en ontwikkeladviezen
Een methode in de onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk
Het bieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg

Aanvragen SLIM subsidie
Op 1 maart 2023 start een nieuw aanvraagtijdvak SLIM voor individuele mkb-ondernemingen. Het aanvraagtijdvak loopt van woensdag 1 maart 9:00 uur t/m donderdag 30 maart 17:00 uur.
Meer informatie vindt je op de website van het Ministerie van Sociale Zaken.

Heb je hulp nodig bij het aanvragen van de SLIM subsidie? Katapult is een netwerk van meer dan 450 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven. Katapult voert een kennis- en ondersteuningsprogramma voor aanvragers van de SLIM-subsidie uit. Door dit programma:

komen projecten met elkaar in contact om van elkaar te leren,
kunnen aanvragers deelnemen aan kennisbijeenkomsten,
is er de gelegenheid om vragen te stellen over de subsidie.

Dit programma is geheel kosteloos. Neem een kijkje op de website van Katapult en meld je aan voor het ondersteuningsprogramma SLIM.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?