14 februari 2023 1 min

CMR staat voor kankerverwekkend, mutageen en reproductie toxisch. Jouw technische medewerkers kunnen hiermee in aanraking komen. Dit kan via chroom-6-verbinding, asbest, kwartsstof, lasrook en een aantal verharders.

ArboTechniek, hét samenwerkingsverband van de sociale partners in de techniek op het gebied van veilig en gezond werken, wil onderzoeken of de registratie van gevaarlijke stoffen in de installatiebranche tot problemen leidt.

Ben jij Arbo verantwoordelijke binnen je bedrijf en wil je bijdragen aan de veiligheid van je werknemers? Vul dan de vragenlijst in, het kost je minder dan vijf minuten. Alvast bedankt!

Vul hier de vragenlijst in

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?