23 januari 2023 1 min

De onderhandelingen in het Europees Parlement en de Raad van Ministers over de nieuwe F-gassenverordeningen zijn nog in volle gang. De uiteindelijke stemming in het Europees Parlement wordt in april van dit jaar verwacht. Daarvoor zijn er nog stemmingen binnen twee comités van het Parlement: ITRE (techniek en industrie) later deze maand, en ENVI (milieu) begin maart.

Niet alleen de Europarlementariërs maar ook de lidstaten beslissen over de nieuwe verordening. Onder het voorzitterschap van Tsjechië (afgelopen halfjaar) is het onderwerp van de F-gassenverordening vaak besproken in de Raad van Ministers, waarin de lidstaten zijn vertegenwoordigd. Zweden is sinds 1 januari de nieuwe voorzitter en zal hier ook veel aandacht aan besteden, omdat het deel uitmaakt van de Europese klimaatregelen. Zoals het er nu naar uitziet, is een meerderheid van de Europese lidstaten het eens met de ambitie van het voorstel van de Europese Commissie. Of er toch dingen worden aangepast, wordt pas in een later stadium duidelijk. Hoewel het proces een paar maanden vertraging heeft opgelopen, is de ambitie nog steeds om de nieuwe verordening in te laten gaan op 1 januari 2024.

In de bijlage vind je meer informatie over deze verordening, en ook over andere Europese wetgeving waaraan momenteel wordt gewerkt.

Download bijlage

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?