17 januari 2023 2 min

Eind 2022 publiceerde DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) de (voorlopige) leerlingenaantallen van het schooljaar 2022-2023. Vanuit Sterk Techniekonderwijs kijken we natuurlijk met spanning naar de ontwikkelingen in de beroepsgerichte programma’s. Wat blijkt? Voor het tweede jaar op rij laten de aantallen een zeer positief beeld zien. Het aantal leerlingen in de technische profielen in het derde leerjaar van het beroepsgerichte vmbo (BB/KB/GL) stijgt met maar liefst 10,4% ten opzichte van 2021-2022. Deze flinke stijging is een duidelijk teken dat de initiatieven en activiteiten in alle STO-regio’s hun vruchten afwerpen! Het profiel met de grootste stijging is BWI (Bouwen, Wonen en Interieur) met een stijging van maar liefst 21%. Ook het profiel Produceren, Installeren en Energie (PIE) met 8% laat een flinke stijging van leerlingen zien. Het PIE profiel is het profiel wat leerlingen naar de koude- en klimaatbranche toe leidt, en waar leerlingen een keuzevak koudetechniek kunnen kiezen. Het percentage meisjes dat kiest voor een technisch profiel in het beroepsgerichte vmbo stijgt in bijna elk profiel, met uitzondering van het profiel Maritiem en Techniek. Voor dit profiel hebben 8 meisjes minder dan 2021 gekozen. In totaal kiezen er in 2022-2023 1687 meisjes voor een technisch profiel. Dit is een stijging van 21% ten opzichte van de 1396 meisjes die in 2021-2022 kozen voor een technisch profiel.

Over Sterk Techniekonderwijs

Vanaf september 2018 wordt er, vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 100 miljoen per jaar extra geïnvesteerd in techniekonderwijs op het vmbo. De middelen worden ingezet voor de uitvoering van regionale plannen van vmbo-scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en regionale overheid. Samen werken zij aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs. In 78 regio’s wordt er uitvoering gegeven aan het programma Sterk Techniekonderwijs.

Meer informatie

Je leest meer over Sterk Techniekonderwijs en de verschillende regio’s op hun website.

Ondersteuning

Het landelijke ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs ondersteunt scholen en regio’s bij het maken en uitvoeren van de regionale plannen. Zij bieden ondersteuning, data, inspiratie, tools en informatie aan om regio’s te helpen bij het vormen van het samenwerkingsverband, het planvormingsproces en de uitvoering.
*Het ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs is een samenwerking tussen SPV (Stichting Platforms vmbo) en Platform Talent voor Technologie in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Contact

Wil je met jouw bedrijf ook een bijdrage leveren aan Sterk Techniek Onderwijs in jouw regio? Neem dan contact op met de regionale projectleider. Voor contactgegevens en meer informatie over de activiteiten in jouw regio kun je ook terecht bij de website van Sterk Techniekonderwijs.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?