25 november 2022 1 min

Net als vorig jaar was het congres rondom de presentatie van het Nationaal Warmtepomp Trendrapport georganiseerd. De sprekers hadden het op 16 november over onderwerpen die te maken hebben met de grootschalige toepassing van warmtepompen in de gebouwde omgeving. Zoals bekend stijgt vooral de hoeveelheid geïnstalleerde warmtepompen in woningen erg snel. Dat biedt natuurlijk kansen, maar als de techniek, logistiek en wet- en regelgeving niet goed op elkaar aansluiten, levert dat problemen op voor de energietransitie.

Presentatie

Vanuit NVKL gaf Zohar Tzur een presentatie over de herziening van de f-gassenverordening en wat die betekent voor het gebruik van koudemiddelen in de toekomst.

Download het trendrapport

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?