25 november 2022 1 min

Op 1 oktober 2022 is door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een nieuw kwalificatiedossier voor koude- en klimaatsystemen vastgesteld. Dit heeft als consequentie dat per 1 augustus 2023 alle studenten die beginnen aan een mbo-opleiding in de koudetechniek volgens de vastgelegde eisen in dit nieuwe dossier worden opgeleid. Dit betekent dat ook de leermiddelen voor de vernieuwde opleidingen aangepast moeten worden.

Schooljaar 2022/2023
Dit schooljaar wordt door onze leermiddelenleverancier Aerestech Productions, met ondersteuning van Wij Techniek en NVKL, gewerkt aan de aanpassing van de leermiddelen. Dit gebeurt in afstemming met scholen en bedrijfsleven. Op vrijdagmiddag 2 december vindt een startbijeenkomst met onderwijs en bedrijfsleven plaats in Aalsmeer, waar de wensen t.a.v. de leermiddelen werden geïnventariseerd. Daarna gaat de schrijfgroep van start met het aanpassen van de leermiddelen op basis van de ingebrachte wensen, en nieuwe vereisten vanuit het dossier. Een tegenleesgroep krijgt in de periode februari – april onderdelen of hoofdstukken uit de verschillende kwalificaties voorgelegd. De maand mei is gereserveerd voor het verwerken van de feedback, vormgeving, finishing touch, redigeren en dergelijke. We verwachten dat in juni 2023 de nieuwe leermiddelen, in boekvorm en voor niveau 2 en 3 ook in e-learning, beschikbaar zijn voor de scholen zodat zij zich op het nieuwe schooljaar kunnen gaan voorbereiden. Voor deelnemers aan de tegenleesgroep is nog plaats. Dus wil je een bijdrage leveren aan de mbo-leermiddelen, meld je dan via brenda@nvkl.nl.

Klik hier als je meer wil weten over het mbo-onderwijs.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?