28 oktober 2022 1 min

Cao Update Technische Groothandel

De cao Technische Groothandel eindigde op 30 september 2022. Vereniging Werkgevers Technische Groothandel (WTG) en de vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie zijn daarom de onderhandelingen voor een nieuwe cao gestart. Zij hebben 5 onderhandelingsdagen gepland op 7, 14, 23 en 30 november en 13 december. Alternatief voor vakbond (AVV) doet deze keer niet mee.

FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie waar NVKL bij aangesloten is, neemt niet deel aan deze overleggen, maar heeft regelmatig contact met vertegenwoordigers van de Technische Groothandel. De Technische Groothandel omvat activiteiten op het gebied van de groothandel in staal, (non-ferro) metalen, metaalwaren en sanitaire, elektrotechnische, elektrische en huishoudelijke artikelen. WTG kent een aantal collectieve bedrijfstakregelingen zoals de arbeidsvoorwaarden cao Technische Groothandel, FKB-cao (Sociaal Fonds) en een beperkte VUT/vroegpensioenregeling (Vutech).

Doorlopen DigiC-proces
In voorbereiding op de onderhandelingen doorlopen WTG en De Unie een zogenoemd DigiC-proces. Dit is een methode die alle werkgevers en medewerkers wil betrekken bij de vorming van de arbeidsvoorwaarden. Dat gebeurt door middel van overleg, dialoog in panelgesprekken en een brede enquête waardoor het mogelijk is de stem van alle medewerkers te horen. Op deze manier hebben partijen al voorafgaand aan de onderhandelingen een goed beeld gekregen van de wensen en behoeften van werkgevers en medewerkers over de arbeidsvoorwaarden. De andere vakbonden doen hier niet aan mee en volgen hun eigen traject in voorbereiding op de onderhandelingen.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?