14 oktober 2022 1 min

Op 1 oktober 2022 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een nieuw kwalificatiedossier voor koude- en klimaatsystemen vastgesteld.

In november 2021 heeft NVKL de bijeenkomst georganiseerd waarin alle onderliggende beroepen opnieuw tegen het licht werden gehouden. Vervolgens is een werkgroep, met vertegenwoordigers vanuit diverse lidbedrijven en betrokken mbo-opleiders aan de slag gegaan. Onder leiding van SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven) is het dossier woord voor woord doorgenomen en zijn alle kwalificaties en benodigde kennis en vaardigheden besproken.

Belangrijkste wijzigingen kwalificatiedossier voor koude- en klimaatsystemen

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Voor het profiel Airco/Warmtepompmonteur zijn de eisen met betrekking tot het F-gassencertificaat gewijzigd naar tenminste vereist F-gassencertificaat categorie II op basis van de geldende BRL 200.
  • Daarnaast is in het profiel Airco/Warmtepompmonteur nadrukkelijk opgenomen dat het hier om commerciële klimaatsystemen gaat.
  • Bij de Monteur en Eerste Monteur Koude- en Klimaatsystemen is nog nadrukkelijker vermeldt dat het om koude- én klimaatsystemen gaat.
  • Technicus Maintenance Koude- en Klimaatsystemen is omgedoopt tot Technicus Industriële Koude- en Klimaatsystemen.
  • Voor de Servicemonteur Koude- en Klimaatsystemen en de Technicus Industriële Koude- en Klimaatsystemen worden voor de beginnende beroepsbeoefenaren geen taaleisen Engels en Duits meer gesteld. Indien gewenst kan dit via de keuzedelen worden gevolgd.
  • In alle kwalificaties is, in verhouding tot het niveau, basiskennis, kennis, of specialistische kennis en vaardigheden op het gebied van natuurlijke koudemiddelen toegevoegd. Daarnaast is in de vaardigheidseisen meer aandacht opgenomen voor communicatieve vaardigheden.

Start nieuw dossier

Het nieuwe dossier gaat in met ingang van schooljaar 23/24. Dit schooljaar wordt gebruikt om leermiddelen, examens en onderwijs aan te passen.

Voor het volledige dossier en meer informatie over het middelbaar beroepsonderwijs verwijzen wij je naar onze mbo-pagina.

Ga naar mbo

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?