14 oktober 2022 1 min

Op 28 september organiseerde AREA samen met EPEE en REHVA, een beleidssessie tijdens de EU Sustainable Energy Week (EUSEW). De EUSEW is de grootste Europese conferentie dat gewijd is aan hernieuwbare energiebronnen en efficiënt energieverbruik in Europa.

De beleidssessie over ‘Emissievrije gebouwen: Klimaatneutrale verwarming en koeling van Nuorgam tot Rizokarpaso’, verzamelde 67 fysieke en 280 virtuele deelnemers. Deze sessie bracht verschillende experts uit de publieke en private sector bij elkaar, om beter te begrijpen wat de introductie van emissievrije gebouwen en vereisten zou betekenen voor verwarming en koeling over de verschillende klimaatzones in Europa. Panelleden waren onder meer vertegenwoordigers van EPEE, REHVA en Stefan Moser, Head of Unit Buildings and Products (ENER B.3), Europese Commissie.

AREA’s voorzitter, Coen van de Sande, richtte zijn interventie op de voldoende beschikbare gecertificeerde installateurs en investeringen in vaardigheden om de inzet van koolstofarme en energiezuinige technologieën te waarborgen.

Bekijk hier de video (vanaf 5:11:17)

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?