30 september 2022 2 min

De Vakraad Metaal & Techniek, inkomensverzekeraar NV schade en de Bedrijfsraad brengen de administratieve uitvoering van sociale regelingen en inkomensverzekeringen in de Metaal & Technieksector en de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche vanaf 1 januari 2023 onder in een nieuwe uitvoeringsorganisatie met de naam CoMetec. Op dit moment is deze nog ondergebracht bij financiële dienstverlener MN.

CoMetec beheert vanaf 2023 de administratie van de inkomensverzekeringen en zogeheten sociale regelingen voor zo’n 40.000 werkgevers en meer dan 420.000 werknemers in de Metaal & Technieksector en de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche. In die portefeuille zitten onder andere de uitvoering van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en sociale fondsen, opleidings- en ontwikkelingsfondsen en werkloosheid voor het derde jaar WW. Tot nu toe verzorgde MN de verwerking van deze regelingen. De dienstverleningsovereenkomsten tussen MN en de Vakraad en NV schade worden als gevolg van de oprichting van CoMetec per 31 december 2022 beëindigd. CoMetec gaat, net als de Vakraad, NV schade en MN, kantoor houden in de Zilveren Toren aan de Beatrixlaan in Den Haag.
Stabiel en deskundig
De Vakraad Metaal en Techniek en NV schade hebben in de afgelopen jaren onderzocht hoe de uitvoering van sociale regelingen en verzekeringen uit de cao Metaal & Techniek kon worden geoptimaliseerd. In overleg met opdrachtgevers en stakeholders (sociale partners in de Metaal & Techniek en Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche, zoals PMT) is gekozen voor de oprichting van de nieuwe uitvoeringsorganisatie CoMetec. Met een uitvoerder die hiervoor speciaal is ingericht, is een stabiele en deskundige uitvoering van de verzekeringsadministratie voor de toekomst geborgd, menen de opdrachtgevers.
Focus
Met de komst van CoMetec worden bij MN de werkzaamheden ten behoeve van sociale regelingen en verzekeringen uit de uitvoering van de pensioenadministratie ontvlochten. Dat stelt MN beter in staat om te focussen op het pensioen- en vermogensbeheerdomein. De behoefte van MN daaraan volgt onder andere uit de veranderende dynamiek in de pensioenwereld (o.a. door het pensioenakkoord, wijziging pensioenleeftijd, verdergaande digitalisering), die andere uitdagingen met zich meebrengt dan de wereld van de sociale regelingen en verzekeringen.

Daarnaast zijn wet- en regelgeving voor verzekeraars, het toezicht van De Nederlandse Bank en regelgeving bij uitbesteding in de loop van de tijd uitgebreid. Het combineren van pensioenen en verzekeren in één bedrijf wordt daardoor steeds complexer. Andere pensioenuitvoerders volgen dezelfde beweging, waarbij de uitvoering van inkomensverzekeringen niet langer onderdeel zijn van de dienstverlening. Medewerkers van MN die nu nog werkzaamheden uitvoeren voor sociale regelingen en verzekeringen gaan zoveel mogelijk over naar CoMetec volgens de Wet Overgang van Onderneming. Het gaat daarbij om rond de tachtig werknemers.

CoMetec is per 1 januari 2023 volledig in bedrijf. In de komende maanden worden werkprocessen getest en medewerkers opgeleid.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?