16 september 2022 1 min

Masterclass Warmtepompen Industrie

Warmtepompen raken steeds meer ingeburgerd in de gebouwde omgeving. Echter de industrie is nog maar recentelijk met deze techniek begonnen. Aan de industriële warmtepompen worden andere eisen gesteld dan aan die in de woningbouw. Ook is de inpassing van warmtepompen complexer, veel meer gevarieerd qua bedrijfscondities, zoals de temperatuurrange van 50°C tot 150°C. De warmtebronnen zijn veel meer divers.

Er bestaan opleidingen in warmtepompen voor de gebouwde omgeving maar geen specifieke opleiding voor industriële warmtepompen die ingaat op de specifieke condities in de industrie. Om deze reden biedt de Stichting Post HBO Koudetechniek (SPHBOK) de opleiding “Warmtepompen voor de industrie” aan.

Meer informatie over Masterclass Warmtepompen Industrie

Masterclass CO₂
Masterclass CO₂ transkritisch
De Masterclass CO₂ transkritisch wordt uitgevoerd door de Stichting Post HBO Koudetechniek. Dit betreft een intensieve samenwerking tussen NVKL, KNVvK, UBF‐ACA, SOK en de docenten van de opleiding Post HBO koudetechniek.

Doelstelling van de opleiding
Bijscholen van koeltechnici in de specifieke proceseigenschappen en toepassingsgrenzen van CO2 en de implicaties voor ontwerp van apparaten en systemen van transkritische koel- en verwarmingsinstallaties.

Korte inhoud van de opleiding
De Masterclass geeft door theoretische achtergronden inzicht in de werking, constructie en efficiency van een CO₂ transkritische koelinstallatie. De theorie wordt ondersteund door praktijkmetingen aan een in bedrijf zijnde transkritische installatie. De ervaringen in de Masterclass zijn vooral gebaseerd op supermarktsystemen, deze zijn goed toepasbaar op industriële systemen. Bij goed afgelegde eindtoets wordt een certificaat verstrekt.

Meer informatie over Masterclass CO₂

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?