2 september 2022 1 min

Er komen veranderingen in de Europese F-gaswetgeving – de F-gassenverordening – aan. Het Europees Parlement en de Europese lidstaten, waaronder Nederland, zijn de komende tijd bezig met het voorstel van de Europese Commissie om de F-gassenverordening te herzien. Zij moeten hier uiteindelijk over stemmen, maar de verwachting is dat de nieuwe verordening in 2024 in werking zal treden.

Online themabijeenkomst

Op donderdag 22 september (08:30 – 09:30) is er vanuit de NVKL een online themabijeenkomst voor de leden over deze herziening. Zaken die besproken worden zijn: Welke veranderingen staan er in het nieuwe voorstel? Wat betekent dit voor de afschaling van de F-gassenquota en voor de product verboden? Wat is het effect op het type koudemiddel dat gebruikt wordt?

Aanmelden online themabijeenkomst

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?