19 juli 2022 1 min

Rob Jetten, de minister voor Klimaat en Energie, heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de tijdelijke stopzetting van de subsidie verduurzaming voor het mkb. De minister geeft in de brief aan dat de subsidie verduurzaming mkb, waarmee mkb-ondernemers subsidie kunnen krijgen voor advies en ondersteuning bij het nemen van verduurzamingsmaatregelen, tijdelijk wordt stopgezet wegens oneigenlijk gebruik door enkele energieadviseurs op de markt. Het kabinet onderzoekt deze zomer welke aanpassingen aan de regeling mogelijk zijn om mkb’ers de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben en het oneigenlijk gebruik te voorkomen. Hierna zal Jetten de regeling in overleg met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zo snel mogelijk weer openstellen.

Lees de kamerbrief

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?