8 juli 2022 1 min

De datacenter industrie is een snelgroeiende jonge bedrijfstak. We maken er zowel privé als beroepsmatig veel gebruik van. Toch is het werken in een datacentrum relatief onbekend onder de techniekstudenten op het mbo.
Bekendheid datacenter industrie
Samen met de vertegenwoordigers en toeleveranciers van de datacenter industrie, heeft het Alfa-college besloten om aan de bekendheid te werken. Dit door voorlichtingen en opleidingen met de branche uit te gaan voeren. Het Alfa-college bereidt samen met zeven partners uit zes verschillende Europese landen een Europese project aanvraag voor , genaamd “Colleges for European Data Centre Education”. Dit met als doel meer studenten te interesseren in de datacenter industrie. Speerpunten zijn energie reductie, ICT-vaardigheden en koeltechniek.
Oproep aan NVKL-lidbedrijven
Koeling speelt een grote rol in het werken in de datacentra. Daarom zou Alfa-college graag in contact komen met NVKL-lidbedrijven, die ondersteuning willen bieden met kennis, gastlessen en bedrijfsbezoeken. NVKL ondersteunt dit initiatief en doet een beroep om haar lidbedrijven in de regio bij dit initiatief te betrekken.

Graag zou Adri Mertens, Programmaleider Techniek van het Alfa-college in gesprek gaan met (mogelijke) partners om te kijken hoe de verwachtingen over en weer bij elkaar gebracht kunnen worden. Wilt u hieraan meewerken of heeft u nog vragen? Dan kunt u zich melden bij Adri Mertens per mail a.h. Mertens@alfa-college.nl  of telefoon: 06-52072563

Dit project is onderdeel van Energiehub050, waar NVKL ook een letter of support voor heeft getekend. Klik hier voor meer informatie.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?