10 juni 2022 1 min

Door SBB (samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs en bedrijfsleven) kunnen erkende leerbedrijven een tegemoetkoming in de kosten aanvragen. Dit wanneer zij binnen hun bedrijf een werkzoekende of werkende die werkloos dreigde te worden hebben geholpen met bij- of omscholing.

Subsidieregeling Derde Leerweg
Na afronding van de begeleiding (een wettelijk erkend mbo-diploma of een onderdeel daarvan, zoals een mbo-certificaat of praktijkverklaring) kan een tegemoetkoming worden aangevraagd. De hoogte van deze ‘Subsidie Derde Leerweg’ bedraagt maximaal 2700 euro.De regeling staat open van 1 tot 30 juni. De subsidie kan binnen een jaar na afronding van de praktijk- of werkleerplaats worden aangevraagd. Bedrijven waar op dit moment een begeleidingstraject loopt, kunnen bij de volgende ronde in december aanspraak op de regeling doen.Opleiden in de derde leerweg is geschikt voor kortdurende bij- en omscholing. Dit van eigen medewerkers (zoals een bestaande medewerker die binnen het bedrijf nieuwe taken gaat oppakken) en nieuwe medewerkers (die bijvoorbeeld nog niet de juiste opleiding of ervaring hebben).
Kijk voor meer informatie, voorwaarden en aanvragen op de website van SBB.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?