29 april 2022 1 min

De nieuwe regels voor consumentenkoop treden nog eerder in werking dan verwacht: de nieuwe wet is op Koningsdag in werking getreden. De nieuwe wet geldt voor alle verkopen vanaf 27 april. Voor eerdere verkopen blijven de oude regels van toepassing.
Nieuwe wetgeving consumentenkoop
De nieuwe wetgeving leidt tot een aantal ingrijpende veranderingen:

Aan de consument mag in geval van reparatie en vervanging/omruil van het product wegens non-conformiteit (gebreken) van het product niet meer worden gevraagd om in de kosten daarvan bij te dragen (de gebruiksvergoeding). Alle kosten moeten door de verkoper worden gedragen en die heeft daarvoor op grond van de wet regres op de fabrikant/importeur. Bij koopontbinding wegens non-conformiteit moet de volledige oorspronkelijke koopprijs aan de consument worden terugbetaald, ondanks jarenlang probleemloos gebruik. Ook daarvoor heeft de verkoper een verhaalsrecht op de fabrikant/importeur.
Voor alle producten die met internet zijn verbonden en in het algemeen voor alle producten waarin software is verwerkt geldt een software-updateverplichting om het product tijdens zijn levensduur cyberveilig te houden en om te waarborgen dat het product zijn bij aankoop beschikbare functies blijft behouden.
Na aankoop van een product worden alle technische problemen die binnen 12 maanden optreden vermoed een gebrek in het product te zijn. Dit vermoeden kan alleen worden ontkracht door overtuigend tegenbewijs te leveren. Die termijn was 6 maanden.
In de tekst van de door de fabrikant verleende fabrieksgarantie moet nadrukkelijk worden gewezen op de mogelijkheid om het product bij gebreken, naast de mogelijkheden van de fabrieksgarantie, kosteloos te laten repareren of vervangen door de winkel op grond van de wettelijke garantie.
Op basis van nadrukkelijke afspraken met de consument kan worden afgeweken van wettelijke verplichtingen, zoals de updateverplichting.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?