6 april 2022 2 min

Vandaag is het voorstel van de Europese Commissie voor de herziening van de F-gassenverordening bekendgemaakt. Hieronder staan de meest in het oog springende zaken van het voorstel, dat nu door de Europese Commissie naar het Europees Parlement en de Raad van Ministers van de Europese Unie is gestuurd. Daarnaast staat beschreven hoe het proces verder verloopt.
Belangrijkste punten voorstel

Bepalingen over de preventie van emissies, lekcontrole, logboeken, terugwinning en etikettering gelden nu ook voor H(C)FO’s vermeld in de nieuwe Annex II: 1224yd(Z), 1132, 1132a, 1234yf, 1234ze, 1336mzz, 1233zd, 1233xf
Opleiding en certificering: Geldt nu ook voor ‘relevante alternatieve koudemiddelen’, en energie-efficiëntie aspecten moeten ook worden behandeld.
Terugfasering versneld:

Terugfasering wordt versneld doorgezet, zie de tabel hieronder:

HFK-quotum wordt toegewezen na betaling van drie euro per ton CO2 -equivalent.
Nieuwe verboden (Annex IV):

Stekkerklare airco- en warmtepompapparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevat met GWP > 150, vanaf 1 jan 2025
Stationaire split airco- en warmtepompapparatuur

Single-split systemen met minder dan 3 kg gefluoreerd broeikasgassen vermeld in Annex I, met GWP > 750, vanaf 1 jan 2025
Split systemen met vermogen <12kW die gefluoreerde broeikasgassen bevatten met GWP > 150, vanaf 1 jan 2027
Split systemen met vermogen >12kW die gefluoreerde broeikasgassen bevatten met GWP > 750, vanaf 1 jan 2027

Koelkasten en diepvriezers voor commercieel gebruik die gefluoreerde broeikasgassen bevatten met GWP > 150, vanaf 1 jan 2024
Alle stekkerklare koelapparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevat met GWP > 150, vanaf 1 jan 2025
Stationaire koelapparatuur die gefluoreerde broeikasgassen met GWP > 2500 bevat of nodig heeft voor de werking ervan, met uitzondering van apparatuur die bedoeld is voor toepassingen die bestemd zijn om producten te koelen tot temperaturen onder – 50 °C (1 jan 2024)

Lidstaten moeten waar mogelijk data verzamelen over uitstoot F-gassen.

Vervolg proces
Het NVKL-standpunt over dit voorstel wordt nu afgestemd binnen onze projectgroep TVM (Techniek, Veiligheid en Milieu). Half mei is er een bijeenkomst van de Europese koepelorganisatie AREA, waar we met de andere leden de precieze gezamenlijke lijn bepalen. We hebben het liefst dat alle AREA-leden richting hun overheden en Europarlementariërs hetzelfde geluid laten horen. Dan is de kans het grootst dat onze punten worden overgenomen. Gisteren is – mede vanuit AREA – al deze reactie bekend gemaakt, die onder meer zegt dat er – door de aangescherpte terugfasering en nieuwe verboden – te weinig tijd wordt gegeven voor de transitie van hoog-GWP F-gassen naar alternatieven.

De behandeling van dit voorstel zal gaan volgens de ‘gewone wetgevingsprocedure’, wat betekent dat zowel het Europees Parlement als de Raad van Ministers het voorstel – en eventuele aanpassingen daarop – moeten aannemen. Het zal nog enkele weken duren voordat we weten welke (Nederlandse) Europarlementariërs precies betrokken zijn. De verwachting is dat de hele wetgevingsprocedure – afhankelijk van hoeveel meningsverschillen er tussen de lidstaten zijn – ongeveer 18 maanden zal duren.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?