1 april 2022 1 min

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 per jaar voor scholing en ontwikkeling aanvragen. De subsidie is te gebruiken voor het volgen van een training, cursus of opleiding. De subsidie heet STAP, wat staat voor STimulering, Arbeidsmarkt en Positie. Bij de nieuwe tranche (die vanaf 1 mei te benaderen is), zijn nu ook koudetechnische opleidingen te volgen.

Het STAP-budget is bedoeld voor iedere werkende (in loondienst of als ondernemer) én werkzoekende. Het maakt niet uit in welke branche de deelnemer werkt en of het om bij- of omscholing gaat. De opleiding die de kandidaat wil volgen, moet zijn opgenomen in het opleidingsregister van DUO. Deze is te benaderen via het UWV portaal. De kandidaat mag voor maximaal één scholingsactiviteit per jaar tot maximaal € 1.000,- uit het budget gebruiken (dus géén twee cursussen voor elk € 400,-). Iedere twee maanden, wordt een nieuwe aanmeldperiode gestart met een nieuw budget. Jaarlijks wordt hier € 200 miljoen euro voor uitgetrokken.

Let op: de eerste tranche was binnen drie dagen vol.

Wil jij of jouw medewerker gebruik maken van de mogelijkheid om via STAP koudetechnische of andere opleidingen te volgen? Zorg dan dat je voor 1 mei bij een opleider, die geregistreerd staat in het STAP-scholingsregister, hebt aangemeld. Vraag om een STAP-aanmeldingsbewijs voor een opleiding die gaat starten ná 1 mei. In dat geval kan de persoon die de opleiding gaat volgen zich op 1 mei aanmelden via het STAP-portaal en aanspraak maken op de vergoeding.

STAP-budget kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

Voor meer informatie zie hier en hier.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?