18 maart 2022 1 min

Heb je een bedrijfsschool of denk je er over na om een op te richten én draag je af aan Wij Techniek? Sluit je dan aan bij het platform van Wij Techniek!

Platform Bedrijfsscholen Installatiebranche

Al langere tijd biedt Wij Techniek het Platform Bedrijfsscholen Installatiebranche aan. De aanleiding en het doel van dit platform is om kennis- en informatie-uitwisseling tussen Wij Techniek, sociale partners en bedrijfsscholen en tussen de bedrijfsscholen onderling aan te moedigen. Dit met als doel de ontwikkeling van (nieuwe) vakmensen te ondersteunen. Diverse lidbedrijven van NVKL zijn al bij dit platform aangesloten.

Het uitgangspunt is om zowel op strategisch als op operationeel niveau met elkaar van gedachten te wisselen. Voorbeelden van thema’s die besproken (kunnen) worden zijn:

Bevorderen (zij)instroom, werving vakmensen.
Ontwikkeling bedrijfsschool specifieke onderwijsvisie.
Anticiperen op nieuwe doelgroepen medewerkers.
Leer Management Systemen.
Samenwerking met het onderwijs.
Publiek private samenwerking.
Digitalisering van onderwijs.
Ontwikkeling opleidingsinhoud en leermiddelen.
Samenwerking tussen branchepartners en regio’s.

Het hoeft natuurlijk niet alleen bij praten te blijven. Vanuit het platform worden ook gezamenlijke initiatieven uitgerold, zoals het initiëren van nieuwe opleidingen die met een mbo-certificaat afgesloten kunnen worden. Op dit moment komt het platform gemiddeld vier keer per jaar bijeen en worden er afhankelijk van de behoefte themabijeenkomsten georganiseerd. Je bent altijd van harte welkom!

Mocht je interesse hebben om aan te sluiten bij het platform of heb je daar vragen over, dan kun je contact opnemen met Hester Hollanders (h.hollanders@wij-techniek.nl) of Hans Haring (h.haring@wij-techniek.nl ) van Wij Techniek.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?