18 maart 2022 1 min

Per 1 januari 2022 geldt een verbod voor het gebruik van koudemiddel met een GWP boven 150 in commerciële koelinstallaties met een koelvermogen boven 40kW.
Over de interpretatie van deze verbodsbepaling is onduidelijkheid ontstaan. De vraag is of – en zo ja wanneer – bij vervanging van onderdelen in bestaande installaties als ‘nieuw op de markt brengen’ gezien moet worden. Aangezien er nog geen duidelijke Europese interpretatie is, heeft NVKL bij Rijkswaterstaat hierover opheldering gevraagd. Dit heeft geleid tot een tijdelijke lijn, die Rijkswaterstaat in overleg met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor bepaling 13 heeft opgesteld. Deze is geldig totdat er binnen de EU meer duidelijkheid is en hierover op deze website is gecommuniceerd.
De tijdelijke lijn is als volgt:

Werkzaamheden ten behoeve van de werking van het systeem zoals ontworpen, vallen onder onderhoud/service. Oftewel, het vervangen van compressoren, et cetera.
Ontwerpveranderingen worden gezien als ‘nieuw op de markt brengen.’ Hieronder vallen bijvoorbeeld het uitbreiden van het aantal koelcellen – en dus verdampers – en werken onder andere werkdrukken als gevolg van verandering van koudemiddel.

Alle informatie hierover is terug te lezen op de website van IPLO en op de website van InfoMil.
Lees ook ons eerdere nieuwsbericht over dit onderwerp.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?