18 maart 2022 1 min

In december bracht NVKL het rapport instroom- en personeelsbehoefte in de koude- en klimaattechniek uit.
Rapport instroom- en personeelsbehoefte
Uit het onderzoek is gebleken dat de koude- en klimaatbranche verwacht te groeien van 65.841 werknemers in 2020 naar 87.520 in 2030. Daarnaast verlaten jaarlijks ongeveer 5.000 werknemers deze branche. Rekening houdend met deze uitbreidings- en de vervangingsvraag, wordt de totale wervingsbehoefte in de periode 2021 – 2030 grofweg geschat op 128.000 tot 135.000 werknemers.
Actieplan
Om de verwachte uitbreidings- en vervangingsvraag te realiseren, stelt de projectgroep Onderwijs en Arbeidsmarkt een actieplan op. Op donderdag 10 maart zijn bij opleidingscentrum GO˚ in Ede, de projectgroepleden – met ondersteuning van een aantal bestuursleden – en mensen uit de doelgroep met elkaar in gesprek gegaan. Er kwamen een aantal knelpunten aan bod.

Wat kunnen we doen om:

de instroom van jongeren (mbo- en hbo-niveau) in onze branche te bevorderen;
de instroom van zij-instromers in onze branche te bevorderen;
de uitstroom van werknemers in de koude- en klimaattechniek te beperken.

Waarbij wij ons voor elk knelpunt hebben afgevraagd:

Wat kan NVKL doen?
Wat kunnen de lidbedrijven doen?
Wat kun je als individu doen?
Welke andere partijen zouden iets kunnen doen?

In drie themahoeken is door de 20 aanwezigen twee uur gebrainstormd, geïnventariseerd, gediscussieerd en geclusterd. Er is vooral nagedacht over de haalbaarheid, uitvoerbaarheid, de kosten en hoe te organiseren. De uitkomsten van deze dag worden verwerkt in een actieplan. Het actieplan wordt in de komende jaren uitgerold.

https://www.nvkl.nl/wp-content/uploads/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-18-at-09.36.02-300×225.jpeghttps://www.nvkl.nl/wp-content/uploads/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-18-at-09.36.03-300×225.jpeghttps://www.nvkl.nl/wp-content/uploads/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-18-at-09.36.04-300×225.jpeg

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?